Impresszum

Szolgáltató adatai: BlackJoe Service Kft

Székhely: 2116 Zsámbok, Deák Ferenc u. 130.

Kapcsolattartási adatok:

e-mail: blackjoeautomentes@gmail.com

Adószám: 26097644-2-13,

Cégjegyzékszám: 13-09-198103, kiállította: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 

Tárhelyszolgáltató: Web-Server Kft.

4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Linkek:

A weboldalainkon előforduló linkek: a tulajdonos nem felelős más weboldalak tartalmáért, továbbá a más weboldalak tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.

Biztonság:

Minden, a jóhiszemű üzletvitel során elvárható intézkedést megteszünk, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédjük.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Felelősség korlátozása:

A látogatók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják. Nem vállalunk felelősséget semmiféle üzleti tanács végrehajtásáért, amennyiben azt a weboldal látogatója a felügyeletünk nélkül hajtotta végre. A tulajdonos a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Változtatás joga:

A tulajdonos fenntartja magának a weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. Különös tekintettel igaz ez az árváltoztatásra. A tulajdonos nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen.

JOGI NYILATKOZAT

Azzal, hogy látogatja az általunk üzemeltetett olcsoautomentes.eu domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalakat, így jelen weboldalt, elfogadja az alábbi feltételeket.

Az olcsoautomentes.eu domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalak, így jelen weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, bármilyen technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos minden jogot fenntartunk. Az olcsoautomentes.eu bármely tartalmának megosztása, másolása csak forrás megjelöléssel történhet.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások során rögzített személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzítettek szerint kezeli.

PANASZKEZELÉS

Panaszait, észrevételeit a blackjoeautomentes@gmail.com email címen jelezheti felénk.

Kérjük, hogy amennyiben panasszal élne szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban felénk forduljon. Elkötelezettek vagyunk a panaszok békés úton történő rendezése mellett.

Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.
A platform elérhető az alábbi linkről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.
A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött jogviszonyra a magyar jog, elsősorban a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Hívás most!